Office Bearers

Office Bearers

Club Office Bearers

Title Name Phone Mobile
President Adrian Hanks 5462 2449 0408 534 849
Vice President Karel Turang 5422 1264
Captain Tony Dibella 0433 050 657
Vice Captain Jesper Hansen 5422 6687 0418 590 241
Secretary David Sullivan 9338 6609 0419 362 014
Treasurer David Sullivan 9338 6609 0419 362 014
Committee Chris Tsiplakis 0409 598 206
David Stark 0409 194 293
Trevor Glanfield 5422 6361 0425 720 744
Grace Parkinson 5422 1289
Barry Keane  5422 6069 0407 849 644
John Pearce 5422 6063
Joan Gibbs 0403 225816
Super-intendent Hayden Plowman (Emergency Only)
Men’s Handicapper Adrian Hanks 5426 2449 0408 534 849
Karel Turang 5422 1264

Ladies Office Bearers

Title Name Phone Mobile
President Grace Parkinson 54221289
Vice President Vacant
Captain Joan Gibbs  0403 522 816
Vice Captain Deb Kohlman  5422 2307
Secretary Liz Turang  5422 0264  0424 259 500
Hon Treasurer Jenny Kerr  0438 628 668
Handicap Manager Bronwyn Dwyer 5422 1750 0429 018 175
Committee
Vicki Hardwick 5425 3113 0418 507 010
Judy Quick 5422 7157 0438 166 520
Robyn McRae 5422 2907 0412 513 067
Marg Scoble  0409 557 913
Bron Dwyer  0429 018 175